Svensk standard ss 455 12 01

Dokumentation av teletekniska anläggningar – SS 4551201. Denna standard gäller uppbyggnad av system- och objektsbeteckningar för användning i . SEK Handbok 4innehåller den nya standarden SS 4för dokumentation av teletekniska anläggningar.

Den innehåller också de gamla standarder . Svensk beteckning: SS 40 utg 6:2005. Det är inte helt lätt att kombinera eller konvertera från gammal till ny standard. Den nya standarden SS 40 utgåva ersatte den tidigare SS 412 .

Dokumentation av teletekniska anläggningar. Förklarar hur man ska döpa datauttag enligt svensk standard. Utdrag ur SS 4– Bilaga A anpassat för Domstolsverkets. Genom att Svensk Standard följs finns inget absolut beroende till.

B3- enligt gällande standard (SS401), utgåva 6. Detta dokument är grundstandarden för data- och telenät inom. Komponenter i stativ numreras och enligt svensk standard (SS 455-12-01). Standarden heter SS 4och finns att köpa hos SIS som handboken Dokumentation av teleanläggningar vilken innehåller både den . Nya standarden ss 4dokumentation av teletekniska anläggningar. SS 40 Utgåva 19– Översikt av standarder samt definitioner. SS 40 Utgåva 19– Registreringsbeteckning.

Standarden baseras på referensbeteckningssystemet enligt SS-EN 6134 1sidor. Registreringssystem för interna tele- och datanät, SS 401. Gamla projekt kan fortsätta i den gamla standarden (SS 400-38) medan nya projekt ska dokumenteras i gällande standard (SS 401). I och med att standarden är fastställd gäller den om svensk standard . Nationell standard kan däremot ställa andra krav som inte är i konflikt med.

SS 4Dokumentation av teletekniska anläggningar… Denna nya . Registreringshandlingar skall upprättas enligt gällande Svensk Standard.


About Hugo