Vad är en kompass

En kompass, av italienskans compasso som betyder mäta+steg och egentligen betyder cirkel eller passare, är ett instrument som används för att bestämma . En kompassär ett instrument för navigation som visar vädersträcken. Vanligen består den av en magnetisk nål som kan roterar fritt runt en axel, ena .

Hur fungerar en kompass och hur läser du kartan? Lär dig vad de olika symbolerna på kartan betyder innan du beger dig av ut i naturen. På 700-talet var en typ av kompass i bruk hos araberna, och från ungefär 1100. Men vad det egentligen handlade om för krafter och hur .

Oavsett var kompassen, pekar dess indikator alltid mot norr. Detta sker genom en magnetiserad stav inne i kompassen och förlita sig på jordens magnetfält att . Hittade följande förklaring(ar) till vad kompass betyder: den vanligaste typen av kompass har en magnetisk visare som alltid pekar mot norr, och kan därför visa . Kompassen pekar ut väderstrecken med hjälp av jordens magnetfält. I kompassen finns en magnetisk metallnål som riktar in sig mot jordens nordpol. Den som skapat sig en personlig kompass ställer inte upp på vad som helst på vilka villkor som helst!

Det blir lättare att orientera sig i tillvaron. Hur uppför sig en kompass när man står vid Syd- eller Nordpolen? Utgångspunkten för vad som händer där är att en kompass alltid följer de .