Värmesystemet tappar tryck

Just nu kör jag ju ingen värme alls, men under vintern så gick trycket ner från. VVS, Acktankar, Radiatorer, GolvvärmeCachadLiknandeokt. Jag har slutet värmesystem som värms med fjärrvärme och som består av golvvärme nere och radiatorer uppe som tappar tryck.

CachadEtt tecken på ett läckande värmesystem kan vara att systemet tappar i tryck, eller att det allt oftare kräver påfyllning. När man måste fylla på med färskt vatten ofta . När konsulten startade upp systemet i slutet av september var det som vanligt tömt på vatten. Troligtvis har du en övertrycksventil som släpper vid Bar ,så på. I ett vattenburet värmesystem där vattnets ingångstemperatur kan vara ca +4ø. För att inte det ökade trycket, som blir följden av volymökningen, ska spränga . Det räcker att man tappar upp ett glas vatten.

Har man alltid ett läckage om trycket sjunker på värmesystemet? Mitt expansionskärl tappar tryck från bar till kanske bar. Finns sällan avstängningsventiler på värmesystemet i villor och då måste . Vid vilket tryck öppnar säkerhetsventilen till expansionskärlet?


About Hugo