Växellåda vindkraftverk

Vindkraftverk kan delas in i två grupper mekaniskt, de med växellåda och de utan. Olika tillverkare använder olika konstruktioner. Ett vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den via en växellåda och en generator till elektricitet.

Enligt det danska standarkonceptet består drivlinan huvudsakligen av en huvudaxel, en växellåda, en sekundäraxel med . Konventionella vindkraftverk har en växellåda som omvandlar den långsamma rotationen i rotorn till ett högre varvtal för generatorn, från kanske rpm på . CachadLiknandeFörstudien visar en erfarenhetsmässig livslängd för växellådor på 8-år. På riktigt stora vindkraftverk har man däremot ofta en växellåda som ökar varvtalet så att en vanlig generator kan användas.

Det krävs en växellåda och mekanisk broms vilket leder till ökat underhåll och. En asynkront vindkraftverk kräver ett visst underhåll och en årsvis mätning av . Enligt en rapport från Research Markets väntas den globala marknaden för turbinväxellådor öka med tre procent årligen från 20till 2020. Ja, det finns flera typer av vindkraftverk. De flesta, men inte alla, har tre rotorblad.

Maskinhuset innehåller ofta en växellåda ‒ men inte alltid.


About Hugo