Verkningsgrad bensinmotor

Verkningsgrad är en dimensionslös storhet som betecknar förhållandet mellan. En bensinmotor har under idealiska driftsförhållanden en verkningsgrad på . OttomotorCachadLiknandeEn ottomotor har en verkningsgrad på cirka vid maximal belastning.

Vid låg belastning är verkningsgraden lägre, eftersom motorns effekt regleras via . Bensinmotorn, eller ottomotorn som den kallas efter sin uppfinnare. Verkningsgraden anger hur mycket av den energi som tillförs som är möjlig att utnyttja. Ett litet elverk består av en bensinmotor med effekten kW och en .

Vad är verkningsgraden på en diesel resp. Toyota satsar på högre verkningsgrad i en serie nya bensinmotorer. Tillsammans med andra besparingstekniker erbjuder de nya maskinerna . Nykonstruerade dieselmo-torer kan nå en verkningsgrad på medan det är tveksamt om. I en bensinmotor sprids förbrännings-förloppet från ett tändstift i . Det blir alltså troligen ännu dyrare med tiden att ha installerat en billigare motor med lägre verkningsgrad.

Tänk också på att många produkter där motorer byggs . Förbränningsmotorn utvecklas ständigt mot högre verkningsgrad.