Zenerdiod användningsområde

En bra zenerdiod har en väldefinierad zenerspänning. Ett bra användningsområde är spänningsregulator, dvs. CachadLiknandeZenerdioder är speciellt utformat för att verka i omvänd bias regionen.

Ett populärt användningsområde är som spänningsregulatorer för låg ström kretsar. Om man ökar mängden ämnen som man dopar med när dioden tillverkas, och se till att PN-övergången är smalare än hos vanliga dioder får man en zenerdiod. Olika dioder och deras användningsområden. Till skillnad från den vanliga dioden är zenerdioden avsedd att arbeta i .

Dock finns en speciell typ av dioder, så kallade zenerdioder, som tillverkas för att klara av just denna situation och leda ström bakåt under kontrollerade . En zenerdiod fungerar likadant som de ovanstående diodtyperna i framriktningen. Ett vanligt användningsområde är också överspänningsskyd då sätter . Användningsområde: Datoranläggningar eller industrianläggningar däe den . En zenerdiod har samma egenskaper som en vanlig diod om den förspänns i framriktningen. En zener-diod är en diod som är designad till att släppa igenom ström, i backriktningen,. För att få största möjliga användningsområde så är OP-förstärkaren.

Ange ett användningsområde för en zenerdiod.

En seriekrets består av en resistans samt en okänd komponent. Användningsområde: Felsökning på laddningssystemet. Z) och transistorn blir ledande (genom uttag K). Zenerdioder används främst som spänning källor.

Dess vanliga användningsområden bland utfyllnaden av plagg, dämpning och inslagning. Vanliga användningsområden för induktiva givare är som beröringsfria änd-. Ett mycket viktigt användningsområde är också omvandling mellan växel- och likström. Använd du den 1N41du visade först, en zenerdiod har helt andra användningsområden.

Nolhott har väldigt lika krav på användningsområde,. Denna speciella diod kallas för zenerdio se schemasymbolen till . Elementära kretsar med dioder zenerdioder, transistorer och operationsförstärkare. Analog elektronik: Elementära kretsar med dioder zenerdioder och transistorer.

Anslutningskontakt, C-form, med gul LE kabel och Zenerdiod.


About Hugo