Kondensor kylskåp

I ett kylskåp cirkulerar ett så kallat köldmedium i en sluten krets bestående av förångare, kompressor och kondensor. Köldmediet växlar mellan att vara i gasform . Denna video visar hur man rengör kondensor och filter för Metos Start kyl och frys. Ett sådant kylskåp har fyra huvuddelar, förångare, kylmedium, kompressor och kondensor.

I början använde man ammoniak som kylmedium . Kylmediet för kondensorn kan vara luft eller vatten.

Sedan köldmediet återfått vätskeform i kondensorn, förs vätskan åter till förångaren via en expansionsventil. En kondensor är en anordning för kondensering, det vill säga där en gas. En kondensor används både i system, då man vill ha ut värme och när man vill ha ut . Hermetiskt tillslutna kompressorer använda kondensatorer motorstart att hjälpa dem att utveckla den extra vridmoment behövs för att starta under belastning.

Ett ​​kylskåp kondensor är ansvarig för att ta bort värmen inifrån kylskåpet och överföra den till utsidan. Kondensorn är vanligtvis placerad på baksidan av .


About Hugo