Metalldetektor länsstyrelsen

Hur vet jag om det finns fornlämningar på min fastighet? Sök i fornminnesregistret på Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök eller kontakta Länsstyrelsen . För att tydliggöra att sökning inte avser fornfynd bör syftet anges platsspecifikt, det vill säga varför man vill söka med metalldetektor på just detta område.

Länsstyrelsen Skåne är tillsynsmyndighet över Skånes fornlämningar. Länsstyrelsen ska kontaktas och ges information om fyndet samt en geografisk bestämning av detta. Enklast är det att kontakta den tjänsteman på Länsstyrelsen som har hand om tillstånden, besöka . I Sverige krävs det ett tillstånd från Länsstyrelsen för att få använda en metalldetektor, enligt Kulturmiljölagen (1988:950), §. Så nu är det dags att inhandla en metalldetektor. Var tror ni man har störst chans att hitta något med metalldetektor?

Med länsstyrelsens tillstånd gör de inget olagligt. Alla som vill använda metalldetektorer i Sverige måste ansöka om tillstånd hos . Så hur gör man när man söker tillstånd för metalldetektorer hos länsstyrelsen? Tyvärr är det inte så enkelt att det går till på . Förbudet att använda metalldetektorer i Sverige, utan dispens från länsstyrelsen, påverkar enligt EU den fria rörligheten av varor inom EU.

Man får inte gå omkring med en metalldetektor och leta föremål bara för. Länsstyrelsen har sagt nej, och motiverat det med att behovet av att .

Metallsökare, eller metalldetektor, definieras i kulturmiljölagen som ”en. Att få tillstånd att söka med metalldetektor är ibland svårt. Jag har fått tillstånd från länsstyrelsen för att söka på två badplatser i Upplands . Uddevalla Intresset för att söka med metalldetektor ökar i länet. På bara ett år har ansökningarna till länsstyrelsen fördubblats. Länsstyrelsen tar det försiktigt med 000-procentig ökning av.

Allt fler hobbyletare vill gå på skattjakt med metalldetektor. För det första är det olagligt att använda metalldetektor utan tillstånd från länsstyrelsen. För det andra är det snarare regel än undantag att inte hitta något. I Sverige får man lov att köpa och inneha en metalldetektor utan tillstån men om man vill använda den måste man ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Där behöver du inte ta många steg innan du får signal från din metalldetektor.

Länsstyrelsen för att få söka med metalldetektor på badplatser. Länsstyrelserna hinner inte med att fatta beslut inom rimlig tid.


About Hugo