Bredbandsstöd länsstyrelsen

Bredband – bredbandsstöd i Landsbygdsprogrammet. Från och med 20görs en riktad satsning med särskilda medel till landsbygdsprogrammet för utbyggnad . På denna sida har vi samlat information kring bredbandsstödet samt viss information kring byalagsmodellen (se högerboxar).

I slutet på nästa vecka kommer Länsstyrelsen att formellt fatta de första besluten om bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet. Från och med 20görs en riktad satsning med särskilda medel till landsbygdsprogrammet för utbyggnad av . Länsstyrelsen beslutat att samtliga ansökningar måste . Tillgängliga medel i denna ansökningsomgång uppgick till 5Mkr.

Av de ansökningar som kom in i denna första omgång har pengarna fördelats enligt . Länsstyrelsen kan i dagsläget inte ge något besked om när resterande. Till den första fördelningen av bredbandsstödet inkom det ansökningar till ett totalt . Har du frågor om ditt läns procentsats ska du kontakta din länsstyrelse. Där hittar du också en beskrivning av de riktlinjer som . Det är sedan länsstyrelsen i ditt län som handlägger och beslutar vilka projekt som ska få stöd.

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd riktar sig mot att skapa fler och nya fiberpunkter i enligthet med IT-infrastrukturstrategin. Tisdag juni fattade Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut om bredbandsstöd för Jönköpings län. De tre ansökningarna som vi skickat in har .

Länsstyrelsen Skåne beslutade igår om 1miljoner kronor i stöd ur landsbygdsprogrammet till bredband i Skåne. Idag väntas Länsstyrelsen fatta beslut om hur årets andra omgång stöd till bredband på landsbygden ska fördelas. Nu har länsstyrelsen beslutat om tilldelningen av andra omgångens bredbandsstöd. Vi var inte en av de föreningar som tilldelades bredbandsstöd. Nu kommer kritik från både länsstyrelsen och region Värmland.

Södra Järnskogs fiberförening i Koppom i Eda kommun är några av dem som . Nu har beslutet om bredbandsstöd kommit från Länsstyrelsen. Tyvärr får Tomelilla kommuns ansökan inte stöd vid det här beslutstillfället. Bredbandsstöd – en medfinansiering som sänker din kostnad? Bredbandsstö och Länsstyrelserna administrerar och handlägger stödet.

Information till projektägare för bredbandsstöd. Länsstyrelsen Skåne har nu fattat beslut om stöd till bredbandsutbyggnad. Det innebär att vi får vänta på nästa tillfälle som Jordbruksverket förhoppningsvis fördelar ut mer medel till bredbandsstö Länsstyrelsen får . Länsstyrelserna förväntas fatta beslut om bredbandsstöd i landsbygdsprogrammet under sommaren och hösten 2016.