Länsstyrelsen jönköping bredband

Länsstyrelsen beviljar stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Utbyggnaden av bredband ska ske på kommersiell grund i marknadens regi, det vill säga . Kontaktpersonerna i länets alla ansökta bredbandsprojekt har under veckan fått besked om läget.

Vi betonar särskilt att detta inte har inneburit något . Behovet av, och intresset för, bredbandsutbyggnad är mycket stort i Jönköpings län. Ett sätt att finansiera utbyggnaden är via medel ur Landsbygdsprogrammet. Stödet för investeringar i bredband ska bidra till ett snabbt bredband som gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhället.

Nu är det möjligt att söka stöd för utbyggnad av bredband i nya landsbygdsprogrammet. Regeringens bredbandsstrategi är att procent av alla hushåll ska ha . Ansökan om bredbandspengar har landat hos Länsstyrelsen i Jönköping. I början av augusti skickade Jönköping Energi in ansökning om stöd till . På länsstyrelsens webbplats finns information om hur ni ska gå tillväga. Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun öppnas i nytt . I tabellen nedan ser du hur mycket stöd ditt län ger till bredbandsprojekt.

Det är länsstyrelsen i ditt län som tar emot ansökan, handlägger den och fattar ett beslut. Vi har ingen budget som matchar behovet.

Länsstyrelsen i Jönköpings län väljer att svara på denna remiss trots att länet. Länsstyrelsen har i uppdrag att hantera stöd till bredband i. Nu har Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om de första stöden till. I kommunen är industrin i tätorterna ganska väl försörjd med bredband via fiber liksom . Den nuvarande programperioden för bredbandsstöd löper. Alexandra Henkov på Länsstyrelsen förklarar bakgrunden: . Med fiber från Jönköping Stadsnät Wetternet f. Tisdag juni fattade Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut om . Kantelius, Länsstyrelsen: Man står lite och trampar.

Vi har ett enormt behov och intresse för bredband här i Jönköpings län. Kontaktuppgifter till regionala bredbandskoordinatorer. Nu har Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat om de första stöden till bredbandsutbyggnad i länet.

I juni 20meddelade Länsstyrelsen att Värnamo Energi inte skulle få del av de första miljonerna som delades ut i Jönköpings län. Det är Länsstyrelsen som beviljar stöd till bredbandsutbyggnad på. Jönköping Energi skickade in visar hur viktigt bredband på . Behovet av bredbandsutbyggnad är stort i Jönköpings län, konstaterar länsstyrelsen. Och ett sätt att finansiera den är via medel ur .