Sändare och mottagare

Tidigare har man föreställt sig kommunikationen väldigt enkelt. Man har ritat upp schematiska modeller för hur en sändare skickar ett budskap till en mottagare. I kommunikationsprocessen kodas och vidarebefordras information av en sändare till en mottagare via en kanal eller ett medium.

CachadKommunikation: växelverkan mellan sändare och mottagare. Ordet kommunikation kommer från latinet och har betydelsen ”ömsesidigt utbyte”, ”göra något . En enkelriktad överföring kan schematiskt se ut så här: Avsändaren (ibland bara kallad sändaren) skickar iväg information till en mottagare. En telefon (kodare) konverteras din egen röst (sändare) till ljudsignaler som. Modellen bygger på ”sändare och mottagare” där sändaren har en aktiv roll och . Kommunikation kan vara både medveten och omedveten för såväl sändare som mottagare.

En kommunikationsakt kan beskrivas i olika steg: En upplevelse . Mycket enkel att använda, det som skickas in på DATA på Tx-modulen kommer ut på motsvarande pinne på Rx-modulen . I kommunikationsprocessen förekommer normalt en sändare (1), en eller flera mottagare (5) samt en eller flera kommunikationskanaler (2).