Taajuusmuuttaja toimintaperiaate

Taajuusmuuttaja (taajuudenmuuttaja, invertteri, moottorivaihtosuuntaaja, taajuudenmuutin) on sähkölaite, joka kytketään kahden erillisen sähköverkon välille. Opinnäytetyön nimi Taajuusmuuttaja-moottoriyhdistelmien tutkiminen ABB. Taajuusmuuttaja on laite, joka säätelee portaattomasti moottorin pyörimisnopeutta ja vääntömomenttia.

Taajuusmuuttaja mahdollistaa oikosulkumoottorin tehokkaan ja tarkan. Hätä-seis –toiminta vaatii aina mekaanisen jarrun, joka aktivoituu välittömästi. Taajuusmuuttajan toimintaperiaate on se, että verkosta tuleva jännite tasasuunataan. DC-piiri varastoi ja syöttää energian invertterille, joka .

Taajuusmuuttaja, tuulivoima, vektorisäätö, DTC, IGBT. Täystehotaajuusmuuttajalla varustetun voimalan toiminta häiriötilanteissa. Pika-asennuksen ja käyttöönoton vaiheiden kaavio.

Vain yksi silta toimii kerrallaan, jolloin toisen sillan toiminta. Sähkömoottorin nopeudensäätöön käytettävä taajuusmuuttaja antaa eri.

Työssä on käsitelty myös Vaconin taajuusmuuttaja tuotesarjoja NXS, NXP. TAAJUUSMUUTTAJAN RAKENNE JA TOIMINTAPERIAATE. Kestomagneettitahtikoneen toimintaperiaate.

Avainsanat: Taajuusmuuttaja, urakointi, EMC, johtuvat häiriöt, säteilevät häiriöt. Jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan toimintaperiaate. Erikoisia tapauksia tulee välillä vastaan, niin kuin taajuusmuuttaja joka laukaisee vikavirtasuojan . Uusien ohjelmistojen avulla voidaan taajuusmuuttaja suunnitella asiakkaalle komponenttikoostumusta muuttamatta.

Taajuusmuuttajien nopea kehitys on ollut . Taajuusmuuttajan perusrakenne ja toiminta. Ensimmäiseksi taajuusmuuttaja tulee siirtää paikallisohjaustilaan. MRS-tulon toiminta avautuvalla koskettimella, jos jäätymissuoja on käytössä.

Jos taajuusmuuttaja ilmoittaa näytöllä jonkin Er -koodin, saattaa parametrin arvo olla väärin. Vakiorakenteinen taajuusmuuttaja pystyy jar- ruttamaan moottoria vain näiden .


About Hugo